Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Tôn giáo và chính trị trường hợp đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Nghiên cứu công tác quản lý của Nhà nước đối với đạo Tin lành tại Tây Nguyên. Đưa ra một số dự báo và giải pháp phòng chống âm mưu, hoạt động,....
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53138

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Xác định tên khoa học của cây Ô đầu bằng phương pháp giải trình tự gen ADN

Từ mẫu lá cây ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang, đã chiết tách, phân tích, giải trình tự gen và so sánh với mẫu trình tự gen của loài thuộc chi Aconitum. Kết quả đã giải được trình tự gen của cây Ô đầu và khi so sánh với trình tự gen của loài A. carmichaeli Debx. thấy có sự tương đồng đến 99%. Như vậy bằng phương pháp giải trình tự gen ADN đã xác định được tên khoa học của cây Ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang là: A. carmichaeli Debx. họ Ranunculaceae.

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Luật

Tập hợp, phân tích một cách hệ thống các vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo mà chưa hoặc đã được đề cập nhưng còn thiếu thống nhất và thiếu toàn diện trong một số công trình nghiên cứu khác, cụ thể như về những cách tiếp cận trong việc bảo vệ người tố cáo; nhu cầu bảo vệ người tố cáo; vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức pháp luật bảo vệ người tố cáo; các tiêu chí đánh giá sự hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tố cáo; những yêu cầu về bảo vệ người tố cáo trong Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng; những bài học kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam; Phân tích và đánh giá một cách toàn diện khuôn khổ pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo, dựa trên các tiêu chí về tính thống nhất, tính phù hợp, khả thi với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, và tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan và với pháp luật của một số quốc gia trong vấn đề này; Phân tích, đánh giá việc thực thi pháp luật của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế cùng nguyên nhân, đồng thời đề xuất các yêu cầu và giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp luật bảo vệ người tố cáo của nước ta trong thời gian tới.

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Nghiên cứu giải pháp truyền năng lượng siêu cao tần phục vụ cho khai thác năng lượng mặt trời : Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Xây dựng thành công hệ thống thử nghiệm truyền năng lượng không dây ở khoảng cách gần bao gồm máy phát siêu cao tần công suất lớn, tần số 2.45GHz và tuyến thu Rectenna. Công suất phát được hình thành nhờ sử dụng phương pháp cộng công suất đồng pha, đồng biên độ từ các mô đun thành phần. Luận án đề xuất giải pháp thiết kế phối hợp trở kháng dải rộng nhiều thang điện trở cho phép chế tạo các mô đun phát thành phần ổn định hệ số khuếch đại với sai khác pha và biên độ nhỏ, thỏa mãn điều kiện cộng công suất theo kiểu cầu Wilkinson. 2. Xây dựng thành công mô hình thử nghiệm thu năng lượng siêu cao tần ở tuyến thu bao gồm anten thu, bộ lọc thông thấp, chỉnh lưu siêu cao tần thành nguồn điện DC đưa ra tải. Luận án đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất của Rectenna trên cơ sở thiết kế bộ phối hợp trở kháng dải hẹp, chọn lọc tần số và thiết kế bộ chỉnh lưu bội áp nâng cao công suất chỉnh lưu cho các phần tử của anten mảng pha.

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

- Hệ thống hóa những lý luận liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. - Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng chính sách BHXH, BHYT của Việt Nam. - Tìm hiểu một số kinh nghiệm quốc tế đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. - Đề xuất một số giải pháp đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Hội chứng chuyển hóa ở trẻ bình thường và trẻ béo phì 6-10 tuổi

Hội chứng chuyển hóa (HCCH) đang là một vấn đề y tế cộng đồng được được quan tâm hiện nay do tác động xấu của nó đến sức khỏe. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỷ lệ bị HCCH ở nhóm trẻ có tình trạng dinh dưỡng bình thường (bình thường) và ở nhóm trẻ béo phì, đồng thời xác định một số yếu tố nguy cơ dẫn đến HCCH ở trẻ. Nghiên cứu được tiến hành trên 547 trẻ 6-10 tuổi (304 trẻ béo phì và 243 trẻ bình thường) tại một số trường tiểu học Hà Nội, thành phố Thái Nguyên và thành phố Hải Dương. HCCH được xác định theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đái tháo đường Quốc tế (IDF). Kết quả cho thấy: 1,6% trẻ nhóm bình thường (1% nam, 3% nữ) và 14% trẻ nhóm béo phì (12% nam, 19% nữ) bị HCCH. Tỷ lệ trẻ bị HCCH cao nhất ở Hà Nội (9,2%), tiếp đến là thành phố Thái nguyên (5,1%) và thấp nhất ở thành phố Hải Dương (2,7%). Trẻ bị HCCH chủ yếu là rối loạn HDL-C (72%) và rối loạn trigliceride (67%). 53% trẻ bình thường có chu vi vòng eo cao và 2% trẻ bình thường có huyết áp tối đa≥130 mmHg. Các yếu tố làm tăng nguy cơ HCCH là: tuổi (OR=1,4; P=0,026), tình trạng béo phì (OR=8,1; P<0,0001) và tỷ lệ TC/HDL-C (OR=3,4; P=0,003).

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình: Luận án TS. Tâm lý học

Trên cơ sở tổng quan các công trình khoa học trong nước và trên thế giới, luận án đã xây dựng hệ thống khái niệm công cụ như: Định hướng; Giá trị; Giáo dục giá trị; Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình. Luận án đã chỉ ra cha mẹ hướng tới nhiều nhất là mục tiêu con trở thành người truyền thống, tuân thủ và an toàn, và ít hướng tới nhất là mẫu người quyền lực, quyền uy và thành đạt. Khảo sát bảng trắc nghiệm giá trị của Schwartz về 19 nhóm giá trị đại diện, kết quả cho thấy, các giá trị mà cha mẹ lựa chọn nhiều nhất để giáo dục con là an toàn cá nhân, công bằng, bình đẳng; quan tâm chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Trong khi đó, các giá trị mà cha mẹ ít lựa chọn nhất là kích thích, quyền lực chi phối con người, và quyền lực kiểm soát vật chất. Bên cạnh đó, để con có được các giá trị như mục tiêu như đã đề ra, cha mẹ lựa chọn nhiều nhất là phương pháp làm gương, nêu gương, khen thưởng, phân tích giải thích và tổ chức hoạt động trải nghiệm; phương pháp giáo dục mà cha mẹ ít lựa chọn nhất để giáo dục con là trừng phạt. Kết quả cũng chỉ ra rằng, định hướng giá trị của cha mẹ là y ếu có ảnh hưởng mạnh nhất đến việc định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình.