Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Nghĩa biểu vật, biểu niệm của từ và việc phân tích chúng trong quá trình tiếp cận hình tượng thơ

Trong nghiên cứu từ vựng - ngữ nghĩa của ngôn ngữ, lý thuyết trường nghĩa đóng góp một phần rất quan trọng vào việc phân chia các lớp từ vựng cũng như vạch ra mối quan hệ bản chất giữa các nhóm từ trong một lớp, giữa các từ trong một nhóm. Khi đi sâu vào phân tích ngữ nghĩa từ vựng, lý thuyết trường nghĩa còn cho ta nhìn nhận một cách hệ thống về quá trình phát triển của nghĩa từ và cơ cấu nghĩa của nó. Một trong các nội dung quan trọng của lý thuyết trường nghĩa là việc phân tích nghĩa biểu vật, nghĩa biểu niệm, trường nghĩa biểu vật và trường nghĩa biểu niệm. Đây là hướng nghiên cứu rất có ích đối với việc tìm hiểu hệ thống các từ gần nghĩa, đồng nghĩa cũng như việc hiểu nghĩa từ trong văn bản, đặc biệt là các văn bản có tính hình tượng cao như văn bản thơ ca.

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Giới và quy chế Rome về tòa án hình sự quốc tế

Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế đã ra đời là cơ quan quốc tế thường trực, có thẩm quyền xét xử các cá nhân có hành vi phạm  tội quốc tế nghiêm trọng  nhất. Hoạt động của Tòa án hình sự quốc tế. Không chỉ nhằm mục đích mang lại quyền tài phán hình sự của mình đối với các cá nhân phải chịu trách nhiệm về các công lý cho các nạn nhân, chấm dứt tình trạng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của những kẻ gây ra tội ác, mà đồng thời còn thúc đẩy các quốc gia tăng quyền tội phạm quốc tế. Nhằm  cung cấp thêm thông tin về Tòa án hình sự quốc tế và nâng cao hiểu  biết về nội dung và thực tiễn thi hành Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế.

Nhận diện chính thể “cộng hòa lưỡng tính”

Sự xuất hiện của chính thể “cộng hòa lưỡng tính” là hiện tượng khá thú vị trong thực tiễn chính trị các nước trên thế giới. Bài viết này chỉ ra nguyên nhân xuất hiện, đặc điểm và những phân tích nhằm nhận diện bản chất của chính thể này.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5545

Bàn về thiết chế Ombudsman Liên bang ở Nga

Ombudsman Liên bang ở Nga là thiết chế mới được thiết lập ở nước Nga cùng với quá trình cải cách dân chủ ở quốc gia này. Với tính chất là một thiết chế quyền lực nhà nước do Đu-ma Quốc gia Nga lập nên nhưng độc lập và nhân danh cá nhân trong hoạt động, Ombudsman Liên bang ở Nga đang chứng minh tính hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm cao trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, thiết nghĩ, việc tìm hiểu mô hình Ombudsman Liên bang ở Nga là rất hữu ích và cần thiết cho khả năng hình thành một thiết chế chuyên trách, độc lập tập trung bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền trong tương lai.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/996

Doanh nghiệp xây dựng - bất động sản Rủi ro từ đòn bẩy tài chính

Bài viết tập trung phân tích cấu trúc nguồn vốn và tác động của nó lên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp xây dựng - bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính cao, thể hiện ở hệ số nợ trên tổng vốn rất cao. Cơ cấu nợ cũng không hợp lý, nợ ngắn hạn luôn chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn và lên tới hơn 100% so với nợ dài hạn. Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quảkinh doanh của các doanh nghiệp: 90% doanh nghiệp thua lỗ, ROA và ROE sụt giảm và mất khảnăng thanh toán lãi vay ngân hàng.

Nghi lễ cầu siêu - cầu an trong cộng đồng các dân tộc tại Nam Bộ

Nam Bộ là nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn hoá của các thành phần dân cư khác nhau, và cho đến nay, nơi đây vẫn là một vùng dân cư – dân tộc hỗn hợp gồm các tộc người Việt, Khmer, Hoa, Chăm cùng các tộc người bản địa như người Chơro, người Stiêng và một số tộc người di cư đến như người Nùng, v.v…

Bài viết đề cập đến nghi lễ cầu siêu-cầu an - hai nghi lễ thường đi đôi với nhau trong tín ngưỡng các dân tộc ở Nam Bộ.Tác giả nhận xét rằng nếu hiểu được ý nghĩa của những nghi lễ diễn ra trong các lễ hội ở Nam Bộ, người ta sẽ, thay vì quan niệm chúng là mê tín, lạc hậu, đồng cảm với cộng đồng dân cư nơi đây.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24346

Khảo cứu tài liệu Hán Nôm Nha Kinh lược Bắc Kỳ về Hà Nội (1886 - 1897) : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40

Luận văn đã giới thiệu được những nét cơ bản nhất về khối tài liệu Hán Nôm phông Kinh lược Bắc Kì. Đây là một khối tài liệu đồ sộ về số lượng, phong phú về nội dung, đa dạng về loại hình văn bản, đặc biệt là có giá trị sử liệu cao. Đồng thời luận văn tìm hiểu, nghiên cứu đưa ra những đánh giá về mặt văn bản học của tài liệu như: chất liệu, niên đại, phương pháp tạo văn bản, tác giả, thể thức văn bản, hình dấu và loại hình văn bản... Ngoài ra, luận văn đã bước đầu nghiên cứu theo nội dung để đánh giá giá trị của tài liệu này và giới thiệu một phần danh mục tài liệu Hán Nôm về Hà Nội giai đoạn 1886 – 1897.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36070